KEÇİBORLU KAYMAKAMLIĞI KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARLARI
 
İlçemiz “Kurban Hizmetleri Komisyonu” 20/07/2018 tarihinde saat 10:00’da Kaymakamlık Makamında Keçiborlu Kaymakamı Okan LEBLEBİCİER’ in Başkanlığında, Belediye Başkanı Yusuf Murat PARLAK, İlçe Müftüsü H.Hüseyin KILINÇAL, İlçe Sağlık Müdürü Nejat HÜNİ, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Aytaç YILMAZ ve Türkiye Diyanet Vakfı Keçiborlu Şube Temsilcisi Tahsin ÖNCÜ’ nün iştirakiyle toplandı.
Kurban kesimiyle alakalı 19/06/2018 tarih ve 30453 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2018 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ gözden geçirildi.
2018 yılı Kurban Bayramı münasebetiyle dini amaçla ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bizzat kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olunması, kurbanlık hayvan satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile alakalı ilkelerin düzenlenmesi amacıyla toplanıldı ve aşağıdaki kararlar alınarak, sorumlu kurumlar belirlendi.
Buna göre;
 
Sıra
YAPILACAK FAALİYET
SORUMLU KURUM
  1
Kurban bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşlara, konuyla ilgili dini hükümlerin ve kurbanlık olabilecek hayvanların vasıflarının bildirilmesi.
İlçe Müftülüğü
2
Kurban ibadeti hakkında vaaz ve hutbelerde konunun dini ve sosyal boyutu üzerinde durulması, kurban hizmetleri konusunda bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılması ve kurban kesiminin bayramın ilk üç günü yapılabileceği hususunun halkımıza anlatılması.
İlçe Müftülüğü
3
Vekâletle kurban kesim organizasyonu yapan kuruluşlara kurbanlık kesimi için vekâlet veren vatandaşın vekâletini dini hassasiyete uygun bir şekilde vermesini sağlayacak ve “kesimsiz kurban” ibadetinin olmadığı hususunda bilgilendirme yapılacaktır. Kurban ibadetinin bir yardım toplama kampanyası olmadığı, kesimsiz kurbanın veya kurban yerine yardım yapmanın kişiyi kurban borcundan kurtarmayacağı, kurban ibadeti niyetiyle hayvanın etinin azami ölçüde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, kurban kesiminde çevre ve sağlık şartlarına riayet etmenin gerekli olduğu da hatırlatılacaktır.
İlçe Müftülüğü
TDV Şube Başkanlığı
4
Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, tüberküloz, gibi hayvanlardan insanlara geçen (zoonoz) hastalıklar olmak üzere, sağlık, çevre sağlığı, temizlik, etin işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatların çöpe atılmaması, sokak hayvanlarına verilmemesi, toprak içine derince gömülerek imha edilmesi ve benzeri konularda kurban rehberinden de yararlanarak vatandaşlarımızı aydınlatma faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
İlçe Müftülüğü
5
Kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanların üreticiler tarafından kurbanlık hayvan satış yerlerine getirilmemesi gerektiği duyurulacaktır.
Ayrıca; Ticaret Borsalarında olduğu gibi canlı hayvan alım ve satımlarında tokluk firesi düşülmesi konusunda satıcılar ve vatandaşlarımız mutat usullerle bilgilendirilecektir.
İlçe Müftülüğü
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
6
Kurban bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol ve denetimi açısından İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıtası ile sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerin sayısı arttırılacaktır.
Salgın hastalıklar, Kurbanlık hayvan sevkleri, Kurbanlık hayvanların yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması ile ilgili hususlar hakkında Diyanet İşleri Başkanlığınca yayınlanan 2018 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde değinilen önlemler alınacak; il ve ilçeler arası sevki talep edilen fakat küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş, yanlarında pasaportları bulunmayan sığır cinsi hayvanlar ile küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş, yanlarında nakil belgesi bulunmayan koyun ve keçi türü hayvanların sevklerine izin verilmeyecektir.
Belediye Başkanlıkları
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İlçe Jandarma Komutanlığı
İlçe Emniyet Müdürlüğü
 
7
Kurban bayramı öncesinde kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin sayısı artırılacaktır.
Yol kontrol ve denetimleri sırasında nakil vasıtalarında yaralanma veya gereksiz yere acı ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek şekilde aşırı olarak yüklenmiş hayvanlar ile hasta hayvanların bulunduğu tespit edilirse bu tür hayvanları taşıyan araçlar sevkten alıkonulacak, hayvanların sağlık ve refahı yönünden gerekli tedbirler alınacaktır.
Belediye Başkanlıkları
İlçe Emniyet Müdürlüğü
İlçe Jandarma Komutanlığı
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
8
Kurbanlık hayvan satış yerlerinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan 2018 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 11. maddesinde değinilen önlemleri almak.
Belediye Başkanlıkları
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
9
İlçe Merkezinde, halkımızın kurbanlık hayvanlarını satmaları ya da satın alabilmeleri için Keçiborlu Belediyesine ait Yeni Düğün Salonu’nun arkasında yapılmış olan kurbanlık satış yerinin hazırlanarak halkımıza hizmet verilmesinin sağlanması.
Keçiborlu Belediye Başkanlığı
10
İlçe Merkezi ve Kılıç Köyü’nde bulunan belediyelere ait mezbaha nelerde kesim yapılması, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığınca 19 Haziran 2018’e Resmi Gazetede yayımlanan 2018 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 14. maddelerinde değinilen çevre kirliliğini önleyici ve kurbanlık satışı ve kesimi yapılacak yerlerde uyulması gereken kurallarla ilgili tedbirlerin alınması.
Keçiborlu Belediye Başkanlığı
Kılıç Köyü Muhtarlığı
11
İlçemize bağlı diğer kasaba ve köylerde, mezbahane bulunmaması, genelde küçükbaş hayvan tercih edilmesi nedeniyle, halkımızın kurbanlarını kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kesilmesine yardımcı olunması, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığınca 19 Haziran 2018’de Resmi Gazetede yayımlanan 2018 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 16. maddelerinde değinilen özel mülk veya bahçesinde kurban keseceklerin uyması gereken kuralların halkımıza anlatılması.
İlçe Müftülüğü
Senir Belediye Başkanlığı
Köy Muhtarlıkları
12
Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimleri önlenecektir.
Kurban kesim yerlerindeki atıkların, kan ve diğer organların herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmalarının engellenmesi için gerekli önlemler alınacaktır.
Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar kesim sırasında oluşan atık ile özellikle kist hidatik riskine karşı karaciğerler ve akciğerler kesinlikle kedi ve köpeklere verilmeyecek, uygun şekilde hazırlanmış, kedi ve köpekler tarafından çıkarılamayacak derinlikte çukurlara gömülerek imhası sağlanacaktır.
Çevre ve halk sağlığını dikkate alacak şekilde kesim yerlerinde çevre temizliğinin yaptırılması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.
 
Belediye Başkanlıkları
Köy Muhtarlıkları
İlçe Sağlık Müdürlüğü
13
 
İlgili görevliler tarafından toplanarak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edilen kulak küpe ve pasaportların imhası ve kayıtlarının sistemden silinmesi konusunda tedbirlerin alınması.
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
14
Veteriner bulunmaması halinde kesim yerlerinde veteriner hekimin bulundurulması.
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Belediye Başkanlıkları
15
Çevre sağlığı koşullarına uyulup uyulmadığının denetlenmesi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü
16
Acil durumlarda müdahale edebilecek bir sağlık ekibinin bulundurulması.
İlçe Sağlık Müdürlüğü
17
Kurban satış ve kesim hizmetleri ile ilgili bilgilerin vatandaşlara hoparlör ilanı ile uygun aralıklarla duyurulması.
Belediye Başkanlıkları
18
Kesim yerlerinde din görevlisi bulundurulması.
İlçe Müftülüğü
19
Kesim yerleri ve vatandaşların kendi bahçelerinde kesilen kurban atıklarını almak ve genel çevre temizliğini sağlamak için gezici ekipler oluşturulması.
Belediye Başkanlıkları
Köy Muhtarlıkları
20
Kurban satış ve kesim yerlerinde güvenliğin temini.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
İlçe Jandarma Komutanlığı
Belediye Zabıta Memurları
21
Kesimhanelerde veya diğer yerlerde kesilen kurbanlıkların kulak küpeleri kesim yerlerinde toplanıp; kesimhane sorumlularınca Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesi.
Belediye Zabıta Memurları
Köy ve mahalle Muhtarlıkları
Din Görevlileri
22
Yeterli müracaat olması halinde, kesim yerlerinde vatandaşların kurbanını usulüne göre kesebilmeleri için, İlçe Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından uygun görülecek tarihlerde “Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme Kursu” açılması ve konunun halkımıza duyurulması.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
23
Diyanet İşleri Başkanlığının 19 Haziran 2018 Salı günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, hassasiyetle uygulanacak, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından tetkik edilerek işlemler takip edilecektir.
 
İlgili kurum ve kuruluşlar
24
Kesim yerlerinde kesilen hayvanların deri ve sakatatlarının zayi olmadan amacına matuf bir şekilde değerlendirilmesi hususunda fiziksel veya diğer unsurlar doğrultusunda gerekli tedbirler alınması ve kesim yerlerinde deri ve sakatatların toplanacağı özel mekânlar oluşturulması;
Belediye Başkanlığı
25
Kurban satış yerlerine, dinen Kurban olabilmesi için kurbanlık hayvanda bulunması gereken şartlarını taşımayan hayvanların sokulmaması, ayrıca küpesiz ve belgesiz hayvan girişlerinin önlenmesi.
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Belediye Başkanlığı
26
Kesim yerlerinin, resmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleri ile din görevlileri işbirliğinde etkin olarak denetlenmesi ve kontrollerinin yapılması.
 
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İlçe Müftülüğü
27
Kurbanlarını cadde, sokak, park, meydan ve yol kenarlarında ve ilan edilen kesim yerleri dışında kesmek veya kestirmek suretiyle Çevre Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu, Kabahatler Kanunu’na aykırı davrananlar hakkında ilgili kanunlar gereğince cezai işlem yapılacağının duyurulması.
Belediye Başkanlıkları
İlçe Müftülüğü
Köy Muhtarlıkları
28
Karar, yönetmelik, tebliğ, kurul ve komisyon kararlarına aykırı hareket edenler hakkında Diyanet İşleri Başkanlığınca 19 Haziran 2018 Salı günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 2018 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 19. maddesinde belirtilen cezai işlemlerin uygulanacağının duyurulması.
İlçe Müftülüğü
29
Kurban edilecek hayvanlarda, erkek ve kısır olanlarının tercih edilmesinin, kurbanlık hayvanların derilerinin usulüne uygun ve deriye zarar vermeyecek şekilde yüzülmesinin ve derileri ile bağırsakları temizlendikten sonra tuzlamanın öneminin halka anlatılması.
İlçe Müftülüğü
30
İş bu kararlar, İlçemiz Hükümet Konağı ilan panosunda, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı internet siteleri ve sair uygun vasıtalarla ilan edilecektir.
Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü
 
Belediye Başkanlığı
 
İlçe Müftülüğü
 
 
 
 
 
 
KOMİSYON BAŞKANI                                         ÜYE                                                 ÜYE                                          
   Okan LEBLEBİCİER                            Yusuf Murat PARLAK                         H.Hüseyin KILINÇAL      
             Kaymakam                                        Belediye Başkanı                                     İlçe Müftüsü                                        
                                                                                                                                            
             
 
                  ÜYE                                                                  ÜYE                                                 ÜYE
        Aytaç YILMAZ                                          Nejat HÜNİ                                    Tahsin ÖNCÜ  
İlçe Gıda Tar. ve Hay. Müdürü                                 İlçe Sağlık Müdürü                T.D.V. Keçiborlu Şube Temsilcisi